2 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z coachinguZaproszenie – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

2 days ago

Zaproszenie – szkolenia sprzedażoweOłoszenie – szkolenia z systemów ocen

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

2 days ago

Obwieszczenie – treningi z kodeksu cywilnegoOłoszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

3 days ago

Zaproszenie – warsztaty z mentoringuAnons informacyjny – treningi z pedagogiki

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team- read more...

3 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z prawa prasowegoOłoszenie – szkolenia z algebry

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkolenia-online read more...

3 days ago

Zawiadomienie – kursy z WordaInformacja – warsztaty i symulacje

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

4 days ago

Ołoszenie – treningi z niemieckiegoInformacja – szkolenia z zarządzania

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...