1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z team buildingDecyzja – szkolenia z podejmowania decyzji

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN